Ane Storm

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København
Ane Storm


FRIHED

Vi borgere ved bedst selv, hvordan vi højner livskvaliteten - så vi skal have frihed til at være ledere af vores eget liv. Vi skal sikre flere frie valg for såvel unge, ældre, enlige og familier. Kommunale ledere og medarbejdere skal sættes fri til at træffe valg med fokus på den enkelte borgers behov. Vi skal have tillid til hinanden som medborgere. Frihed til at leve dit foretrukne liv!

FORSKELLIGHED

Vi borgere er - heldigvis - forskellige med hver vores personlighed og præferencer. Det skal der ikke kun være plads til, men værnes om. Vi skal kunne mødes som ligemennesker uanset køn og kulør. Vi skal pakke kassetænkningen væk og støtte mangfoldige muligheder inden for erhverv, kultur og foreningsliv, så alle kan føle sig som en aktiv del af samfundet. Diversitet driver udvikling.

FORANDRING

Vores by skal være forandringsvillig. Vi skal sætte spørgsmålstegn ved status quo og tilpasse systemet til borgernes behov. Iværksættere og ildsjæle skal sættes fri til at innovere og støttes i deres lokale initiativer. Bybilledet skal også forandres med flere grønne frirum - fri fra forurening! Vi skal skabe en by med såvel mindre bureakrati som mere biodiversitet. Fornuftig forandring fryder.