Ane Storm

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København

Parkeringen kræver nytænkning og ny prisstruktur

Vi er alle sammen frie mennesker. Vi skal have lov til at have en bil. Vi har forskellige behov. Så der skal være forskellige muligheder. Der er brug for en ny betalingsstruktur. En struktur, hvor man betaler for udgifterne til parkering – ikke udgifterne til alle mulige andre projekter. 

09.11.21 Ørestad Avis: Parkeringen kræver nytænkning og ny prisstruktur


Parkeringskaos kræver handling nu

Så parkering i København skal tænkes forfra. Vi er nødt til at forstå, at vi alle er frie mennesker med vidt forskellige behov. Det skal der tages hensyn til. Vi skal forandre måden, som vi tænker parkering på nu. Som mennesker er det vigtigt for os, at vi føler os frie. At vi kan bevæge os derhen, hvor vi gerne vil - og når vi vil. Uanset om det er til arbejde, fritidsaktiviteter, besøg hos venner og familie - eller måske en tur til sommerhuset.

09.11.21 Nordhavn Avis: Parkeringskaos kræver handling nu


Kommentar i brønshøj-husum avis

Det er så godt, at der kommer yderligere fokus på de unges trivsel. Og en økonomisk saltvandsindsprøjtning er et godt første skridt. Vi skal imidlertid heller ikke glemme hvordan de mere privatbaserede initiativer kan hjælpe med indsatsen. Allerede nu kan børn og unge ml. 12 og 25 år bl.a. kontakte Headspace på Ryesgade og få et par uformelle coachende samtaler med deres frivillige. Enten får de lidt mere ro i hovedet eller også kan de få hjælp til at kontakte mere specialiserede tilbud.

05.11.21 Lejrskoler og bedre ungdomsklubber skal styrke trivslen – Brønshøj-Husum Avis (bha.dk)


Kommentar i Brønshøj-Husum avis

Det er trist læsning. Særligt fordi vi ved hvor meget idræt og fællesskab betyder for børns trivsel. Som kommune må vi kunne finde midlerne til at gøre noget ved vores idrætsfaciliteter. På flere måde.
Først og fremmest er det dejligt at se hvordan idræt og udeliv ar fået plads til i Helhedsplanen for Tingbjerg. Mere af den slags!

Måske vi skal turde forandre måden, som vi bruger den fysiske plads på. Vi bygger boliger i højden. Hvorfor kan nogle idrætsfaciliteter ikke også bygges i højden? Eller måske alle vores forskellige typer af tilbud? Så kan vi også samles på tværs af generationer, kulturer og interesser. Det vil betyde, at vi alle kan mærke det store og forskelligartede fællesskab, som København også er.

Vi skal skabe rum og plads til, at det enkelte menneske kan udfolde sig alene – og sammen med andre. Det giver en følelse af frihed og tryghed. Med plads til forskellighed. Det var måske værd., at kommunens politikere løbende gennemførte drøftelser, som tog udgangspunkt i hvad kan vi gøre for at øge livskvaliteten for Københavnerne…. uden det nødvendigvis skal handle om flere ressourcer!

05.11.21 Københavns Kommune sidst i stor idrætsundersøgelse – Brønshøj-Husum Avis (bha.dk)


Kommunen må lære af et borgerdrevent initiativ som "vedligehold "hullet""

Indsatsen omkring ”Hullet” er et glimrende eksempel på, at vi borgere bakker op om skabelsen af flere rekreative og grønne byrum. Og at vi selv gerne yder en praktisk indsats.


19/7/21  Kommunen må lære af et borgerdrevent initiativ som vedligehold hullet | osterbroliv.dkHusum Torv som et grønt og trygt byrum

Og skal vi så ikke også kigge på de bydele, hvor der er allerede eksisterende byrum – som bare ikke er helt så grønne? De områder, hvor vi som københavnere færdes til daglig. 

VORES ALTAN MODVIRKEDE ”CORONA-KULLER”!

Lad os som borgere selv mærke hvad der skaber livskvalitet – og er det at få en altan, hvis den passer ind arkitektonisk, så skal det være muligt. Gerne med kortere sagsbehandlingstider end de nuværende 6– 8 måneder.


09/12/20 Vores altan modvirkede ”corona-kuller”! | osterbroliv.dk