Ane Storm

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København

Hvorfor stiller jeg op?


  • Mærker ønsket om ”frihed” – og det at kunne beslutte selv som menneske i eget liv… der er en tendens til stadig mere styring fra de offentlige systemer. Drevet af en politisk retning, som jeg gerne vil modvirke.
  • Skabe synlighed og gennemsigtighed for egne personlige valg – med respekt for det civile samfund. Der skal være en forventning om, at vi som borgere og mennesker kan og vil tage vare på vores eget liv. Med en gensidig respekt samt et ønske om ansvarlig og ordentlighed i vores relationer – både som personer og organisationer. Det betyder, at kommunen også aktivt skal promovere mulighederne for borgernes egne frie valg… uanset ”andre organisatoriske” præferencer.
  • Der skal udvises mere mod til at forandre og udvikle Kbh – slippe initiativet fri. Der skal være plads til at nye idéer kan udfordre og sprænge eksisterende rammer. Rammer, som kan være båret af gamle begrænsninger, som ikke give mening længere – og/eller som er blevet overhalet af nye viden og teknologi.

  • Klima er afgørende. Vi er nødt til at fortsætte og intensivere den grønne omstilling. Det er alle enige i. Men vi skal turde også turde støtte udvikling af nye teknologiske muligheder. København skal skabe et grønt iværksættermiljø – og aktivt støtte forsøg, prototyper etc.

  • Utterslev Mose er et af vores største ”grønne byområder”. Helt overset. Jeg vil gerne være med til at skabe verdens første ”by-nationalpark” – og dermed gøre København førende på endnu et nyt område

  • Genskabe Kbh. som en levende by – efter Corona. Der skal genskabes flest muligt (ufaglærte) jobs – særligt indenfor oplevelsesøkonomien og turismen lyder byen. Vi skal genskabe trivsel og livsglæde for alle generationer. Begrænsningerne har været med til at skabe ensomhed og angst. Det er ødelæggende for livskvaliteten på både den korte og lange bane. 

  • Jeg vil gerne gøre en forskel – og det er en gammel drøm, som skal udleves. Har brede og meget forskellige erfaringer, som må kunne bruges i det politiske liv. Jeg har professionel baggrund fra en venstreledet kommune – og ved også hvordan det er at starte og drive virksomhed i DK.