Ane Storm

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København

Utterslev mose - gør vi som vi plejer, får vi som vi plejer

Vi skal skabe en ”by-nationalpark” gennem fornyet politisk mod og en bred alliance

Utterslev Mose er et af de største grønne områder i Københavns Kommune. Et område, som danner grundlag for en masse udendørs aktiviteter. Og et område, som desværre også modtager meget sort kloakvand, når der kommer regn i store mængder. Og et område, som desværre også stadig lider under tidligere forurening. Og et område, som desværre ikke får nok politisk bevågenhed.

I 1960’erne blev Utterslev Mose erklæret biologisk død. Siden dengang har der været en række initiativer fra både lokale beboere, lokaludvalgene for Bispebjerg samt Brønshøj-Husum samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få færdiggjort oprensningen af slam (med indhold af bl.a. tungmetaller), ændret overløb af kloakvand samt yderligere naturpleje til vands. Så sent som i foråret 2021 blev det drøftet i Borgerrepræsentationen – men ramte et økonomisk loft.

Vi er nødt til at få fortsat oprensningen og lave en langsigtet plan, som også tager vores intentioner om biodiversitet med i det samlede billede. Det er vigtig kamp – og ”gør vi, som vi plejer… får vi som vi plejer”. Der skal ske en forandring i måden, som vi går til kampen på

Vi skal forstå og erkende, at forurening og klima er ligeglade med kommunegrænser og offentlige styreformer. Det kalder på en fælles indsats. Så vi skal turde tænke stort! Den oprindelige forurening kom primært fra Gladsaxe og Gentofte kommuner. De skal hjælpe med at løfte opgaven – sammen med Region Hovedstaden og måske skal vi have fat i det nationale niveau. Regeringen må vel (sammen med de ledende partier i Kbh) også have en interesse i dette.

Lad os skabe en "liv i utterslev-mose"-alliance

Utterslev Moses venner gør allerede meget. Det skal vi sammen bygge videre på. Vi må kunne skabe et nyt begreb ”by-nationalpark”. Det vil være til glæde for både københavnere og alle dem fra omkringliggende kommuner, som også benytter mosen. Vi skal undersøge mulighederne for at lade det blive et samlende prestigeprojekt og gøre København til ”forgangsby”. Vi kan ikke være eneste hovedstad med de udfordringer. Og vi er nødt til at erkende, at det er en lang rejse Og at det kommer til at koste en del ressourcer. Vi skal gå efter brede forlig på alle niveauer – dvs. med andre kommuner samt regeringen og Folketinget.

Vi skal lade os inspirere af indsatsen omkring oprensning og genoplivning af Furesøen. Der var mange instanser og organisationer involveret – og vi skal nu også involvere forskningsinstitutioner, grønne iværksættere og private virksomheder. Vi skal nedsætte en fælles arbejdsgruppe – og afholde en høring med repræsentanter for foreninger og eksperter samt gymnasier og større lokale virksomheder. Der må kunne laves en ”Liv i Utterslev Mose”-alliance, hvor alle yder en forpligtende indsats. Gerne båret af FNS verdensmål.

Skal vi helt op på den store klinge, så skaber vi et offentligt/privat samarbejde. Så der er plads til at lade private virksomheder deltage og dermed udvikle deres produkter/viden/services? Til gavn for dansk eksport? Skabe og bruge grønt iværksætteri?

Centralpark i New York er 3,4 kvadratkilometer. Utterslev mose er 3 kvadratkilometer. Thy er lykkedes med at brande sig som Cold Hawaii. Tænk om vi kunne lave Centralpark – the Nordic way? Dvs. ingen forurening, indsats omkring klima og bæredygtighed samt en række aktiviteter, som hver især understøttede FNs verdensmål om social bæredygtighed.

Vi skal turde tænke stort. Gør vi som vi plejer, får vi som vi plejer. Sammen kan vi løfte mere. Lad os nu få styr på Utterslev Mose. Lad os få skabt verdens første ”by-nationalpark.”